Järvamaa Puuetega Inimeste Koja asutamise tõuke andis 31. mai 1994.a. Järva MV sotsiaal – ja tervishoiu osakonda saabunud kiri nr.9  Lühike väljavõte kirjast: Eesti Puuetega Inimeste Koda, mis on Sotsiaalministeeriumi
juurde loodud puuetega inimeste ühingute katusorganisatsioon, soovitab luua maakondades kohalikud kojad, kus oleks esindatud paikkondlikult tegutsevad puuetega inimeste organisatsioonid, tugigrupid või tugiisikud.
Koja koosseisus peaksid olema ka ametikoha järgi maavalitsuse, tervishoiu ja rahanduse esindajad, samuti Punase Risti, heategevuslike klubide või ühenduste ja kiriku esindajad. Koda tuleb registreerida
ühiskondliku organisatsioonina oma põhikirja, arve ja pitsatiga. Koja tööd juhib ühiskondlikel alustel koja poolt valitud juhataja.
Allkiri:
Reet Siimer
Sekretär